Mission & VisionVærdier

Vores værdier


Det er vigtigt for UNO People, at vi har det godt med vores måde at drive forretning på, og at relationer oplever tilfredshed i samarbejdet og løsningerne. Vi skal med den rette indstilling og følgende værdier lede virksomheden til yderligere succes.

 
Troværdighed

Rette stand og rettidighed kræver ansvarlighed, så derfor er alle vores ydelser sat i system, så vi minimerer fejl og sikrer kunderne de laveste totalomkostninger. Uanset hvilken løsning, der er tale om, kan kunden være sikker på, at det vi har lovet, er det der leveres - hver gang og til tiden. Den indsats, vi lægger i vores forpligtelser, skal sikre kundens tillid og tryghed. Derfor er troværdighed vigtig.
 

 

Professionalisme

Respekt, gode manerer, etik og høj moral er vitale elementer for professionalisme i UNO Peoples optik. Det reflekteres blandt andet i vores omgang med kunder, leverandører og kollegaer og i håndtering af vores opgaver. Vores forretningsgange er baseret på god skik og det bidrager til gnidningsfrit samspil og vi kan alle fokusere på et godt resultat. Derfor er professionalisme vigtig.

 
Kvalitet

For at vi kan tilbyde det bedste, er vi nødt til at arbejde sammen med de bedste, og derfor stiller vi krav til leverandører og samarbejdspartnere om kvalitet og service. Vi arbejder for kvalitative samarbejder med kvalitative resultater. I kombination til vores øvrige værdier vil denne kvalitet kunne mærkes i alle relationer og led i samarbejdet med UNO People. Derfor er kvalitet vigtig.

 
Kompetence

UNO People er skabt af mennesker med initiativ og mod til konstant at forbedre vores virksomhed og de services, vi leverer. Vi engagerer os i kundernes situation og markedets forhold for at levere en markedsledende præstation. Vi tilstræber at kende vores kunders hverdag og behov, så vi kan levere optimal rådgivning. Virksomheden er bygget op omkring højtydende medarbejdere med spidskompetencer og erfaring, der bidrager til kundernes gode oplevelse – vi er nødt til at være dygtige for at være gode til det vi gør. Derfor er kompetence vigtig.
 

 

Innovation

Arbejdsprocesser og vidensdeling er hjørnesten i udviklingen af UNO People og vores fortsatte succes. Det er vigtigt for UNO People, at vi konstant omsætter vores erfaringer fra praksis og lader dem bidrage til kreativitet og innovation, så vi løbende kan forbedre vores kunders individuelle service og til nye produkter. Derfor er innovation vigtig.


 

 


  UNO PEOPLE ARBEJDER MED   HVORDAN ARBEJDER UNO PEOPLE   KONTAKT
             


  STRATEGI & MÅLSÆTNING

IMPLEMENTERING & VÆKST

 

OM UNO PEOPLE

MISSION & VISION

VÆRDIER

 

UNO PEOPLE ApS
Fjordgade 8, 9000 Aalborg

Vedbæk Strandpark, 2950 Vedbæk 

Telefon: 3698 1234

Se mere >>